ارسال شکایت و انتقاد

برای طرح شکایت و یا انتقاد خود می توانید از روش های زیر اقدام فرمائید.

  • ارسال ایمیل به آدرس : info@vacsoureh.com
  • تماس با شماره 88806181 - 021 - خانم دهقانی

نقد های سازنده شما ما را در ارائه خدمات بهتر یاری خواهد نمود.